GDPR uredba za šole in vrtce

decorative line

GDPR (General Data Protection Regulation) oz. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov in nova slovenska zakonodaja (ZVOP-2), spreminjata pogoje tudi za šole in vrtce, ki dnevno uporabljajo in obdelujejo osebne podatke državljanov Evropske unije.

Uredba je obvezna in se izvaja od 25. maja 2018 ter s seboj prinaša največje spremembe v zadnjih letih na področju varstva osebnih podatkov.

Sta GDPR uredba in ZVOP-2 obvezna za šole in vrtce?

Šole in vrtci po uredbi GDPR spadajo med javne ustanove, ki so upravljavci in obdelovalci zbirk osebnih podatkov za katere je obvezen pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov – DPO (Data Protection Officer).

Po predlogu ZVOP-2 (46. člen, 29.3.2018) izpolnjujemo vse pogoje za pooblaščeno osebo upravljavca ali obdelovalca v javnem sektorju in državnih organih (izobrazba, delovne izkušnje, zaposlitev v javnem sektorju ...).

Zunanji pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov - DPO že od 19,00 EUR
Za več informacij nas kontaktirajte na e-naslov: info@gdpr-uredba.si

Viri z dodatnimi informacijami o GDPR-ju:

Urad informacijskega pooblašenca o GDPR
EU Splošna uredba o varstvu podatkov - vsebina
Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-2 (14. 8. 2019)


 

Posebna ponudba za šole in vrtce

decorative line

Naša ponudba prilagojena za šole in vrtce ...

pregled, analiza, navodila in priporočila pri uskladitvi za ZVOP-2 in GDPR uredbo

199 EUR - akcija *

Izpolnjujemo vse pogoje za pooblaščeno osebo upravljavca ali obdelovalca tudi v javnem sektorju (izobrazba, delovne izkušnje, zaposlitev v javnem sektorju ...) - predlog ZVOP-2 (46. člen, 29.3.2018)

* cena velja do 31. 12. 2023 za šole in vrtce


POVPRAŠEVANJE